Facebook Twitter
imgec.com

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 8

Nhiên Liệu Ethanol - Nhiên Liệu Thay Thế

Đăng trên Tháng Chạp 4, 2020 bởi Jordan Reynolds
Ethanol Fuel đang thay đổi cuộc sống của chúng tôi và thay đổi thị trường theo những cách không ai mong đợi trước đây, với giá năng lượng tăng hàng ngày, đã có sự quan tâm tăng lên đối với khí đốt.Ethanol là nhiều rượu khác nhau có thể được sản xuất theo kiểu thuần túy, giống như cách tạo ra đồ uống có cồn...

Về Các Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Đăng trên Tháng Mười Một 10, 2020 bởi Jordan Reynolds
Một bảng năng lượng mặt trời thu thập năng lượng từ ánh sáng mặt trời và chuyển đổi nó thành điện trực tiếp (DC).Hai mảnh silicon tích điện ngược được đặt với nhau bên dưới một tấm kính và khi các proton từ ánh sáng mặt trời đánh bật các neutron tích điện âm ra khỏi silicon mà trường điện được tạo ra bởi hai mảnh silicon liền kề thu hút neutron...