Facebook Twitter
imgec.com

Nhãn: vấn đề

Bài viết được gắn thẻ Vấn đề

Trang Trại Gió Ngoài Khơi

Đăng trên Tháng Mười Một 13, 2023 bởi Jordan Reynolds
Các trang trại gió ngoài khơi đã trở thành một ý tưởng cực kỳ phổ biến, ngay trên toàn thế giới.Đó là số lượng các yếu tố quyên góp cho lập luận về việc xây dựng các máy phát gió trên biển.Cho đến khi ý nghĩ đặt tua -bin ra biển đã đến, các máy phát điện giữ gió thường được quyết định bằng cách của một địa điểm tốc độ gió trung bình hàng năm...

Hydro Và Pin Nhiên Liệu Của Ngày Mai

Đăng trên Thang Chín 20, 2023 bởi Jordan Reynolds
Bất kỳ cuộc thảo luận nào về các nền tảng năng lượng tái tạo luôn luôn quản lý để kết thúc quá khứ với ý tưởng sử dụng hydro làm nhiên liệu.Cụ thể hơn, bằng pin nhiên liệu.Hydrogen có thể là yếu tố điển hình nhất trên thế giới của chúng ta.Thành thật mà nói, nó thực sự chỉ là về tất cả mọi thứ, điều này có nghĩa là nó thực sự rất nhiều ngoài niềm tin...

Dịch Vụ Về Nhiên Liệu Thay Thế Trải Ra

Đăng trên Tháng Tám 4, 2022 bởi Jordan Reynolds
Những nỗ lực để thực sự cung cấp thêm thông tin về nhiên liệu thay thế dường như đang được mở rộng.Trong số các động thái mới nhất liên quan đến Viện Xe nhiên liệu Lựa chọn, hoặc AFVI, hợp tác với năng lượng sạch.Và cùng nhau, họ đang suy nghĩ về việc mở rộng số lượng thông tin quan trọng và quan trọng nhất về loại chủ đề được đề cập này...