فیس بوک توییتر
imgec.com

آخرین مقالات - صفحه: 8

درباره پانل های انرژی خورشیدی

ارسال شده در ممکن است 10, 2021 توسط Jordan Reynolds
یک پنل خورشیدی انرژی را از نور خورشید جمع می کند و آن را به برق مستقیم جریان (DC) تبدیل می کند.دو قطعه سیلیکون متضاد در زیر یک ورق شیشه قرار داده شده است و در حالی که پروتون ها از نور خورشید نوترون های با بار منفی را به دور از سیلیکون می کوبند که میدان الکتریکی ایجاد شده توسط دو قطعه مجاور سیلیکون نوترون را به خود جلب می کند...